Normativa


Consulta pública

Proposta d'una secció específica amb la denominació Altres modificacions de varis articles dels Decrets 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aproba el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana y del Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, en el Capítol corresponent a les Modificacions legislatives en matèria de competència de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, de avantprojecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

Instruccions DGTIC

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

Administració electrònica

Atenció a l'usuari de las TIC i al seu lloc de treball

Seguretat de la informació