Què és la DGTIC

Fons FEDER

Aquesta Direcció general gestiona gran part de les accions definides en el segon eix prioritari: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l'accés a les mateixes del Programa Operatiu Feder Comunitat Valenciana 2014-2020 amb una senda financera aproximada de 180 milions d'euros dels quals més de 90 milions d'euros corresponen a subvenció del fons estructural.

Les operacions a desenvolupar es troben estructurades en tres línies d'actuació.

La primera d'elles corresponent al Desplegament de xarxes i serveis per a garantir la connectivitat digital persegueix l'objectiu específic Fomentar el desplegament i l'adopció de xarxes i serveis per a garantir la connectivitat digital i té una senda financera de 21 milions d'euros.

La segona línia d'actuació Tic per a l'educació i la inclusió persegueix l'objectiu específic Promoure els serveis públics digitals, l'alfabetització digital, l'i-aprenentatge, la i-inclusió i la i-salut comptant amb un total de despesa estimada de 72,5 milions d'euros.

I la tercera línia d'actuació Tic per a l'administració digital, el govern obert i la justícia té com a objectiu específic el Reforçar l'i-govern, la i-cultura i la confiança en l'àmbit digital sent la seua senda financera 89 milions d'euros.

Per a saber més: