Butlletí setembre 2016

PROJECTES

ASCATIC- Assegurament de la Qualitat en la DGTIC

La DGTIC ha rebut 25 ofertes per a la licitació dels serveis de suport tècnic per a assegurar la qualitat dels projectes i serveis TIC de la Direcció General. Les ofertes, que han passat a la fase de valoració, perseguixen aconseguir una gestió transversal dels serveis TIC, davall un mateix marc, que comprén la implantació de la metodologia gv-LOGOS, així com processos, procediments, instruccions tècniques i ferramentes. El suport tècnic amb el contracte ASCATIC (Assegurament de la Qualitat en la DGTIC) s'ha dividit en quatre lots i inclourà quatre àrees d'activitat: la gestió de la demanda i projectes; gestió de servicis; gestió d'entregues i control de qualitat del programari; així com la gestió de la qualitat i millora contínua.

AGENDA

Esdeveniment destacat

27 i 28 d'octubre

El X Congrés Nacional d'Auditoria, Seguretat i Govern de TI, organitzat per ISACA València, tindrà lloc els pròxims 27 i 28 d'octubre a València, amb la participació de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la DGTIC. Amb el lema "Internet of things, ISACA of things", les jornades reuniran al Palau de Colomina a professionals dels sistemes d'informació d'empreses i Administracions Públiques. En esta edició s'abordarà l'impacte que suposa la connexió dels objectes de la vida quotidiana a Internet, en quina mesura afecta i com està transformant les nostres vides.