Butlletí juny 2017

PROJECTES

Pla d'Implantació de la Banda Ampla d'Alta Velocitat

La DGTIC està dissenyant el nou Pla d'Implantació de la Banda Ampla d'Alta Velocitat, que tindrà dos objectius bàsics: la banda ampla com a factor d'inclusió social i la banda ampla com a motor del canvi del model econòmic. En este sentit, s'està facilitant el desplegament de la xarxa en tot el territori, millorant la connectivitat i augmentant l'amplada de banda en les seus judicials i centres sanitaris, educatius i administratius. A més, s'ha iniciat la col·laboració amb la resta d'agents implicats per a dissenyar les actuacions públiques que acceleren el desplegament de xarxes de nova generació en àrees rurals i parcs industrials.

AGENDA

Esdeveniment destacat

13 de juliol

L'Institut Tecnològic d'Informàtica (ITI) i Mobiliza Academy han organitzat la jornada "Gestió de Projectes i Qualitat en el Programari", que tindrà lloc el 13 de juliol en la Ciutat Politècnica de la Innovació de València. La jornada, dirigida a empresaris, així com a professionals del sector de les TIC, perseguix oferir informació de primera mà sobre bones pràctiques i metodologies en relació amb la gestió de projectes, la qualitat del programari (ISO 25000) i el nou reglament de la LOPD.