Butlletí juny 2016

PROJECTES

Adaptació al nou Sistema de Liquidació Directa

La DGTIC ha iniciat el procés d'integració del model de cotització de nòmines de la Generalitat en el nou Sistema de Liquidació Directa (SLD) de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Esta integració consistix en l'automatització dels procediments d'intercanvi d'informació entre la Generalitat, els seus organismes autònoms i la TGSS, a través del nou sistema de liquidació del projecte Creta (Control de Recaptació per Treballador). D'aquesta manera, l'Administració valenciana minimitza els errors en els càlculs de les cotitzacions i agilitza la seua gestió. Així mateix, permetrà millorar l'intercanvi d'informació entre els distints sistemes de gestió de nòmines i la Seguretat Social.

AGENDA

Esdeveniment destacat

7 de juliol

L'Institut Tecnològic d'Informàtica (ITI) ha organitzat el seminari tecnològic "Indústria 4.0" per a debatre sobre l'evolució del concepte i les implicacions reals per a la indústria. El concepte Indústria 4.0 suposa quasi una nova revolució industrial que transformarà el món empresarial i industrial, per mitjà de la integració de les últimes tecnologies en els processos productius. Durant el seminari, els assistents podran assentar el concepte i tot l'ecosistema que li rodeja, amb exemples clars d'aplicació per a les empreses.