Què és la DGTIC

Què és la DGTI

Funcions

La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions assumeix les funcions en matèria de modernització de l'Administració, seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions corporatives i la teleadministració de la Generalitat.

 

Responsable

Il·lm. Sr. D. Pedro Agustín Pernías Peco
C/ La Democràcia, 77 Edif. B1 – 1ª planta
46018 València
Teléfon: 961208703
Correu electrònic: dgtic@gva.es